Psy zachraňovali v dobe pandémie duševné zdravie svojich majiteľov, vyplýva z výskumu

Majitelia psov v novom výskume uvádzali, že sa v priebehu pandémie vďaka svojim chlpatým spoločníkom cítili milovaní. Rovnako u nich bola zistená aj menšia pravdepodobnosť depresie, ako je tomu u ľudí, ktorí žijú v domácnosti bez psov.

Americký moderátor Andy Rooney kedysi vyhlásil, že „priemerný pes je milší ako priemerný človek“. Výskumníci teraz prišli s novými dôkazmi o význame psej spoločnosti.

Podľa štúdie majitelia psov častejšie uvádzali, že sa počas pandémie covidu-19 cítili byť viac milovaní a oceňovaní ako ich rovesníci, ktorí nevlastnili chlpatého spoločníka. Bola u nich tiež menšia pravdepodobnosť, že budú vykazovať známky depresie, napísal denník The Times.

Psy zmierňovali negatívne dopady pandémie
Ľudia, ktorí vlastnili psa, mali v priemere vyššie skóre, keď hodnotili, akú veľkú podporu majú vo svojom okolí. Tu výskumníci definovali tromi bodmi: pocitom, či sa o nich stará, presvedčením, že ich niekto miluje, váži si ich a oceňuje ich a spolupatričnosť s ich blížnymi. Podľa výskumníkov nebol tento efekt veľký, ale bol štatisticky významný.

„Majitelia psov uvádzali, že majú k dispozícii výrazne viac podpory ako potenciálni majitelia psov,“ napísali autori štúdie v odbornom časopise PLOS One. „Ich skóre depresie bolo tiež nižšie. Celkovo naše výsledky naznačujú, že vlastníctvo psa mohlo ľuďom poskytnúť silnejší pocit podpory, čo mohlo pomôcť zmierniť niektoré negatívne psychologické dopady spôsobené pandémiou covidu-19.“

Štúdia, ktorú viedol Francois Martin zo spoločnosti Nestlé Purina Research z mesta St. Louis v americkom štáte Missouri, sa zúčastnilo približne 1500 dobrovoľníkov. Polovica z nich psy vlastnila. Výskumníci klasifikovali druhú polovicu ako „potenciálnych majiteľov psov“ – teda tých, ktorí psa nemali, ale uviedli, že „majú veľký alebo extrémne veľký záujem o to, aby ho v budúcnosti vlastnili“.

Výsledky však neboli úplne jednoznačné. Výskumníci medzi oboma skupinami nezistili žiadne rozdiely v skóre vyjadrujúcom úzkosť a šťastie.

Tento typ štúdie tiež nepreukazuje príčinu a následok. Je pravdepodobné, že pre človeka, ktorý už má dobrú podporu rodiny a priateľov, je ľahšie mať psa. Autori štúdie však citujú predchádzajúce štúdie, ktoré naznačujú, že psy môžu byť prospešné pre duševné zdravie.

„Ľudia vnímajú domácich miláčikov ako vždy dostupné, predvídateľné v ich reakciách a neodsudzujúce. Okrem toho ich považujú za závislých a starajúcich sa o svojich majiteľov s bezpodmienečnou láskou. Reakcie domácich miláčikov nie sú založené na tom, kto je daná osoba ani na jej sociálnych schopnostiach, čo poskytuje určitú mieru ľahkosti a pocitu úľavy, ktoré sa v iných medziľudských interakciách obvykle nevyskytujú,“ uviedli výskumníci.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články